DDCountry.no


Skribent - Kopi

Vi søker etter skribenter på DDCountry.no

På forsiden akkurat nå

Vi søker skribenter til DDCountry. Sidene har vært lite oppdatert de siste årene, og vi tenker nå å komme i gang. Vi er på jakt etter deg som på en eller annen måte har et forhold til countrymusikk, og som kan føre pennen.

Noe av stoffet du vil levere kan være småstoff eller større ting du får fra ditt nettverk, som man kan kombinere med bilder man finner. Noe kan kanskje lages ved at man oppsøker et arangement.

Vi er åpne uansett, og ønsker kontakt med deg som synes du har tid til noe mer. Man blir ikke rik av å levere stoff til oss. Noen av de som leverer stoff i dag, gjør dette fordi de føler de er med på noe allmennyttig, noen fordi de mener at det skrives for lite om deres miljø, eller interesser, og atter andre har kanskje et ønske om at man kan bytte tjeneste. Du skriver for oss, og i bytte får annonseplass på en etter hvert godt besøkt nettside.

Daglig leder: Dag Mangseth
Telefon: 64988910
Mail: post@dd.no (merk emnefeltet: Skribent DDCountry.no)
Facebook-side

Redaksjon

Saker merket Redaksjon, er enten saker sakset fra De Danseglade, saker levert av eksterne skribenter, eller saker fra redaksjonen.

Les også